Toiminta

Työtä tehdään Helsingissä, Espoossa, ja Vantaalla, kohderyhmänä on 13-29 -vuotiaat romaninuoret. Nuoria kohdataan kauppakeskuksissa ja juna-asemilla sekä siellä missä nuoret liikkuvat. Muita kohderyhmiä ovat viranomaiset ja muut erityisnuorisotyöntekijät, nuoriso-ohjaajat sekä romaniyhteisö, joiden kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä.

Toimintamallissa kohdataan romaninuoria kadulla. Työtä tehdään nuorten omia vahvuuksia vahvistavalla työotteella. Työ näkyy romaninuorten parantuneena itsetuntona, avoimempana kommunikaationa työntekijöiden kanssa, koulunkäynnin parantumisena, parempana yhteytenä vanhempiin (Eväitä Arkeen -projektin kanssa yhteistyötä), neuvojen kysymisellä työntekijöiltä ja avun hakemisena.

Toimintamallin työskentelyn yksi kulmakivistä on tiivis yhteistyö viranomaisten ja muiden jalkautuvien toimijoiden kanssa. Yksi toimintatapamme on kouluttaa viranomaisia, nuorisotyöntekijöitä ja päiväkeskustyöntekijöitä romaninuorten kohtaamisesta ja romanikulttuurin liittyvissä asioissa. Projekti tekee myös yhteistyötä Naisten Kulman kanssa ja ohjaa kadulla tavattuja nuoria rikostaustaisia romaninaisia Naisten Kulman tuen ja avun piiriin.

Projektin ensisijainen kohderyhmä on haavoittuvimmassa asemassa kaduilla olevat nuoret, joihin kuuluu päihteidenkäyttäjiä, entisiä lastenkotinuoria, rikoksia tekevät nuoria, nuoria jotka pakenevat kodin olosuhteita, karkailevat kotoa tai laitoksista. Heidän kanssaan tehdään korjaavaa erityisnuorisotyötä.

Toinen kohderyhmä on nuoret, jotka altistuvat kaduilla pidempään eläneiden, marginalisoituneiden nuorten elämäntyylille. Heillä voi olla pulaa mielekkäästä vapaa-ajantoiminnasta, lievää lintsaamista ja motivaation puutetta koulun suhteen. Muita kohderyhmiä ovat viranomaiset ja muut erityisnuorisotyöntekijät, romaniyhteisö ja poliisi.

Työtä tehdään jalkautumalla nuorten pariin, esimerkiksi juna-asemille ja kauppakeskuksiin. Toinen työskentelytapa on pienryhmätoiminta. Niitä on kolme vuodessa, yhden pienryhmän kesto on noin kolme kuukautta ja pienryhmiä järjestetään eri puolella pääkaupunkiseutua.

Projektin tavoitteet

  • Romaninuorten osallisuuden lisääminen
  • Haitallisten selviytymiskeinojen ennaltaehkäisy
  • Positiivisen romani-identiteetin vahvistaminen
  • Romaninuorten kiinnittyminen koulunkäyntiin